Vítejte na zámečku v Ostrově!

Zámek a dvůr Ostrov je místo s dlouhou historií. Snažíme se na ni navázat.

Zaměřujeme se na kurzy a semináře, např. ty vedoucí k osobnímu rozvoji. Jsme přesvědčeni, že Ostrov je pro to ideální místo.

Vyjma otevření muzea lidových krojů se zde pořádají svatby a jiné společenské akce, zatím ale zámečku a jeho bezprostřednímu okolí chybí stálejší a pozitivní vibrace.

Zámek a celý dvůr je místem, kde už před námi žily dlouhé generace předků. Historie zde tvoří genius loci, nerušený velkým turistickým ruchem. V noci je tma a ticho!

Vracíme do Ostrova život.